Lưu trữ thẻ: honda accord 2024

Honda Accord 2024 sẽ tiệm cận hạng sang: Thuôn dài, tăng nhiều công nghệ

Trong giai đoạn mà SUV lên ngôi trên toàn cầu, Honda Accord 2024 mới là một trong số không nhiều dòng sedan còn được trọng vọng còn sót lại. Định hướng thiết kế của Honda Accord thế hệ thứ 11 Honda Accord mới kế tiếp sẽ là thế hệ thứ 11, và con số này […]